GABRIELE RECH
REGISSEURIN
herzogin_17Y6605.jpg

Herzogin von Chicago

Kalman

Musiktheater im Revier Gelsenkirchen

Premiere: 28.02.2009

Sándor Boris: Lars Rühl
Miss Mary Lloyd: Majken Bjerno
Body: E. Mark Murphy
Rosemarie: Alfia Kamalova
Theaterdirektor Tihanyi: Rüdiger Frank
M.L.: Till Drömann 
R.: Gabriele Rech
B.: Dirk Becker 
K.: Renée Listerdal
D.: Wolfgang Willschek

herzogin_17Y6164.jpg herzogin_17Y6302.jpg herzogin_17Y6308.jpg herzogin_17Y6312.jpg herzogin_17Y6316.jpg
herzogin_17Y6324.jpg herzogin_17Y6331.jpg herzogin_17Y6332.jpg herzogin_17Y6358.jpg herzogin_17Y6360.jpg
herzogin_17Y6394.jpg herzogin_17Y6433.jpg herzogin_17Y6457.jpg herzogin_17Y6548.jpg herzogin_17Y6585.jpg
herzogin_17Y6602.jpg herzogin_17Y6605.jpg herzogin_17Y6610.jpg herzogin_17Y6621.jpg herzogin_17Y6641.jpg
herzogin_17Y6655.jpg        

Inszenierungen Überblick

Webdesign Düsseldorf … eyelikeit - visual solutions